Jämställdhetsintegrering och Gender Budgeting

FN, EU och riksdagens strategi säger att offentliga organisationer är skyldiga att leverera likvärdiga tjänster till både kvinnor och män, flickor och pojkar. Våra skattepengar ska användas på ett rättvist och demokratiskt sätt. Jag hjälper organisationerna att integrera jämställdhetsperspektivet i det ordinarie kvalitetsarbetet (budget- , lednings- och uppföljningsprocesser). Jag stöttar med genusanalyser eftersom kunderna inte insett vilka negativa konsekvenser o-jämställdhet får för medborgarna.

Kontakta gärna mig om du har några frågor eller vill veta mer!

gubbar med skägg på sedlar

Pengarna kanske fördelas rättvist mellan könen även om det är skägg på de flesta sedlarna?