Jämställdhet och skola

Jämnt Skäggs unika kompetens finns inom jämställdhet och skola. Jag är pedagog, varit ledamot i regeringens Delegation för jämställdhet i skolan och har jobbat med skolforskningsfrågor på Mälardalens högskola. Jag designar forskningsbaserade koncept efter behov inom t.ex genuspedagogik.

Kontakta gärna mig om du har några frågor eller vill veta mer!

jämnt skägg i kambodja

På studiebesök i en genusmedveten skola i Kambodja. Rosa klämmor på pojkbilderna och blå på flickornas.