Inspirationsföreläsningar

Här är några exempel på populära inspirationsföreläsningar:

torbjörn messing och maria arnholm

Torbjörn på moderatorsuppdrag med jämställdhetsminister Maria Arnholm på scenen.

Är du riktigt normal, eller?”

En föreläsning i normkritik som går ut på att synliggöra de rådande normerna i samhället. Vi lever i en kultur där du får status genom att vara man, ha ljus hud, vara svenskfödd, heterosexuell osv. Vi problematiserar oftast de som avviker från denna norm, men jag vänder på steken och kritiserar istället ”normen” som inte klarar av att inkludera alla.

“Biffen, bilen och bostaden – genusperspektiv på hållbar utveckling”

Kvinnor och män sätter olika ekologiska fotavtryck. Den vite rike västerländske mannen är det eftersträvansvärda ideal världen över, men han är en katastrof. Om alla levde som honom skulle vi behöva åtta jordklot. Hur ser kvinnors och mäns levnadsmönster ut? Är den “manliga normen” ett hot mot hela världen?

Kontakta gärna mig om du har några frågor eller vill veta mer!