Arbetsmiljö

Arbetsplatser där anställda upplever sig missgynnade pga kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning etc, kostar inte bara i mänskligt lidande utan också i pengar. Jag arbetar med grupprocesser där vi synliggör maktordningar. Det handlar om härskartekniker, motstrategier, hur vi bemöter varandra och (omedvetet) sorterar varandra. Arbetsmiljöarbetet kan också handla om stöttning i framtagande av likabehandlingsplaner, jämställdhetsplaner, lönekartläggningsarbete och mycket mer.

Kontakta gärna mig om du har några frågor eller vill veta mer!

torbjörn undertecknar en petition

Torbjörn undertecknar en petition för att stoppa våldet mot kvinnor i Serbien.