Tjänster

Om Jämnt Skäggs tjänster

Jag/Jämnt Skägg har bred nationell erfarenhet av jämställdhetsintegrering och mångfaldsfrågor. På nationell och internationell nivå har jag specifika kompetenser i att koppla samman jämställdhet och mångfald med styrning och kvalitetsuppföljning. Hur styr du din verksamhet mot mer jämlika och jämställda resultat?

Jämnt Skägg har unik expertkompetens inom jämställdhet och skola eftersom Torbjörn arbetat både praktiskt och teoretiskt, med regeringsutredningar och inom forskningsvärlden. Jämnt Skägg kan erbjuda tjänster som är målgruppsanpassade, kundorienterade, verksamhetsnära och som vilar på evidensbaserad forskning. Jämnt Skägg har både bredd och djup. Jag kan utföra kvalificerade tjänster inom hela fältet kring jämställdhet, mångfald och jämställdhetsintegrering. Jag har erfarenhet av organisationers interna och externa jämlikhetsarbete, det vill säga, både arbetsgivaransvaret och servicen till kunder/brukare/medborgare.

 

Jämnt Skägg erbjuder

• Inspirationsföreläsningar
• Processinriktad utbildning
• Handledning
• Mentorskap/genuscoachning
• Utbildning av jämställdhetspiloter/processledare
• Utvärderingsuppdrag ur mångfaldsperspektiv
• Skapa likvärdiga tjänster för flickor/pojkar, kvinnor/män
• Corporate Social Responsibility (Företags sociala ansvarstagande)

 

Priser

Jämnt Skägg arbetar både med fasta priser och offererade uppdrag. Priset varierar dock en aning beroende på uppdragens längd och storlek, samt om det går bort mycket restid. Här är några ungefärliga prisexempel på tjänster som Jämnt Skägg levererar:

Inspirationsföreläsningar med standardupplägg:

Heldag: 7 000 – 12 000 SEK

Halvdag: 5 000 – 10 000 SEK

Nya föreläsningskoncept: 10 000 – 20 000 SEK/dag

Moderatorsuppdrag: 15 000 – 25 000 SEK

Utbildningar, handledning och andra långsiktiga och processinriktade uppdrag: 750 – 1100 SEK/timme beroende på längd och omfattning.

Alla prisexempel är exklusive moms.

Kontakta gärna mig om du har några frågor eller vill veta mer!