Referenser

Kunder och samarbetspartners

Axplock av tidigare uppdrag

• Utbildat ca 30 jämställdhetspiloter i Västerås stad
• Mentorskap i ICLD:s ”Good Governance with a Gender Perspective”
• Processinriktad utbildning av Lärarförbundets förbundsstyrelse
• Utbildat jämställdhetspiloter i Västmanlands Läns Landsting
• Peer review åt IMPART (ESF) på mångfaldsprojekt i London

 

Föreläsningar på nationella arenor

• TCO-rådet
• Skolriksdagen
• Fredrika Bremerförbundet
• Skolforum
• MR-dagarna
• Working Life-galan 

 

Föreläsningar och utbildningar på regionala arenor

• Region Sörmland 
• Region Örebro  
• Länsstyrelsen i Örebro län
• Strängnäs domkyrkostift

 

Några nöjda kunder:

• Svenska Kyrkan
• IF Metall
• Region Dalarna
• ICLD (SIDA)
• SKL International
• Västerås stad
• Lärarförbundet
• Frälsningsarmén Bistånd
• ESI Support (ESF)
• Serbiska kommunförbundet
• ALMI Företagspartner
• Hallstahammar kommun
• Region Örebro