Om mig

Torbjörn Messing

torbjörn

Hela mitt yrkesliv är präglat av att bekämpa sociala orättvisor. De första åren i grundskolan arbetade jag parallellt som fritidspedagog och som facklig förtroendeman i Lärarförbundet. Jag fick på mig jämställdhetsglasögonen 1995 genom utvecklingsprogrammet På lika villkor i Falu kommun. Snart började jag utbilda lärarkollegor i jämställdhetsfrågor. Jag flyttade och fick jobb på Länsstyrelsen i Örebro där jag utbildade statstjänstemän i jämställdhet. Allt från poliser, universitetslärare, arbetsförmedlare och arbetsmiljöinspektörer. Kampen om att skapa en mer jämlik värld fortsatte på Mälardalens högskola där jag arbetade strategiskt med genus- och mångfaldsfrågor och ledde projektet JämBredd där jag och 13 forskare fortbildade kommuner, landsting och privata i mångfaldsfrågor.
2008 blev jag utnämnd som ledamot i regeringens Delegation för jämställdhet i skolan. Tillsammans skrev vi ett delbetänkande (2009) och ett slutbetänkande (2011). Jag har ett pågående internationellt uppdrag där jag handleder chefer och projektledare från Sydostasien och Östeuropa i jämställdhetsintegrering. Det arbetet är väldigt stimulerande eftersom jag känner att jag är med och bidrar till en mer jämställd värld. Bland övriga stora uppdragsgivare finns Sveriges Kommuner och Landsting dels genom projektet Program för Hållbar jämställdhet, en regeringssatsning som är den största någonsin i hela Europa på området, och dels ett uppdrag i Serbien åt SKL International där jag stöttar det serbiska kommunförbundet i frågorna.

Ladda ner mitt CV (PDF 155kb)