Kommer hon att gå en fredsmarsch från Nord- till Syd-Korea?